phone icon

89 211 263 021

log arka

ژئوتکستایل تحکیم بستر

ژئوتکستایل تحکیم بستر، به منظور اجراي خطوط راه هاي آسفالتي در يك منطقه جغرافيايي همواره شرايط ايده آل وجود ندارد و در بسياري از مواقع نياز به تصحيح وكار فراوان بر روي زمين هاي مورد نظر از جمله تثبيت خاك مي باشد. ژئوتکستایل میتواند یکی از راهکارها باشد. تفاوت شرايط جوي، شرايط جغرافيايي و از اين دسته همگي باعث مي شود كه شيوه اجرا مسيرها متفاوت باشد. يكي از مشكلات، اجراي بهينه ي خطوط راه هاي آسفالتي بر روي خاك هاي سست و زمين هاي باتلاقي است. ژئوتکستایل و ژئوسل میتواند این مشکلات را مرتفع نماید .
مطالعات زيادي توسط متخصصين راه و ژئوتكنيك در اين زمينه انجام پذیزفته است. يكي از روش هاي موجود براي اجراي خطوط، در چنين مناطقي استفاده از ژئوتکستایل نبافته و ژئوسل در تثبيت خاك است. استفاده از ژئوتکستایل و ژئوسل يكي از روش هاي متداول براي مسلح كردن خاك واقع بر روي بسترهاي سست(ژئوتکستایل تحکیم بستر) است كه باعث كاهش نرخ نشست خطوط و متعاقب آن افزايش دوره نگهداري مي شود.

ژئوتکستایل راه سازی
ژئوتکستایل راه سازی

ژئوتکستایل تحکیم بستر :

زیرسازي یکی از مهمترین و حساس ترین بخش ها در جاده سازي به حساب می آید که در صورت بروز مشکلات در آن می تواند کل روسازي را دچار مشکل کند. خصوصا جاده سازي در زمینهاي باتلاقی و یا در تالابها، داراي حساسیت بسیار بالایی میباشد.

مسلماً احداث راه در چنین مکانهایی با قابلیت باربري پایین باعث بروز مشکلاتی مانند نشستهاي بیش از حد، ناپایداريهاي لغزشی حین بهره برداري در طول زلزله و کافی نبودن ظرفیت باربري زمین میگردد. از این رو نیاز است از تکنیک بهسازي بستر براي بالا بردن مقاومت و کاهش نشست در خاکریزها استفاده کرد. به این ترتیب با وجود چنین مشکلاتی، راهکار مناسب تقویت بستر و تثبیت خاك محل میتواند استفاده از ژئوتکستایل و ژئوسل باشد.

استفاده از ژئوتکستایل براي بالا بردن مقاومت کششی خاك، کمک شایانی به ثببیت خاک (ژئوتکستایل راه سازی)محیط مینماید. همچنین ژئوتکستایل میتواند باعث جداسازی مصالح زیرسازی از بستر خاک شود این خاصیت ژئوتکستایل میتواند باعث کاهش مصرف مصالح بستر سازی شود .

در زمینهاي سست مانند تالابها ممکن است زمین بصورت باتلاقی و حاوي مقدار زیادي لجن یا حتی مواد آلی مانند ریشه گیاهان و نیزار باشد. با توجه به شرایط منطقه مورد نظر تمهیداتی باید صورت گیرد. ژئوتکستایل تا حد زیادی میتواند این معضل را حل کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *