کاربرد ورق های ژئوممبران

کاربردهای ژئوممبران

در کشاورزی و صنعت از مواد شيميايي جهت جداسازی یک فضای مشخص از محیط اطراف آن استفاده می شود. در اطراف جریان های مصنوعی آب و فاضلاب زیرزمینی، در استخرهای وسيع کشاورزي و جهت جلوگیری از نشتی در کف سرویس های بهداشتی و حمام از لایه هایی از عایق خاص استفاده می شود. این امر […]