ژئوکامپوزيت

ژئوکامپوزيت چیست

از چند دهه قبل در احداث جاده ها و بزرگ راه ها از لایه های ریز پلیمری در زیرساخت ها استفاده می شد. در حقیقت کاربرد این ریز پلیمرها افزایش بهره برداری از بزرگ راه ها و آزادراه ها هست. تردد وسایل نقلیه ازجمله کامیون ها و سایر وسایل نقلیه سنگین سرعت تخریب و فرسایش […]

ژئوتکستايل نبافته

ژئوتکستایل چیست

در تولید سازه های عمرانی و بتنی جهت مشخص کردن چارچوب و قالب بندی ردیف های بتنی از یکسری الیاف ریس پلیمری با نام ژئوتکستايل استفاده میشود .محدوده کار ژئوتکستايل ها فقط به سازه های عمرانی مرتبط نمی شود و محدوده گسترده ای را در زمینه صنعتی ،کشاورزی و شیمیایی نیز بازی می کند دسته […]