واتر استاپ

واتر استاپ

واتر استاپ چیست؟ امروزه در ساخت اکثر سازه های صنعتی، تجاری و مسکونی در محدوده ی قالب ریزی بتن ها زهکشی انجام می شود تا حاشیه به طور دقیق معلوم و مشخص شود. یکی از عناصر اصلی و کاربردی در فونداسیون ها و زیربناهای بتني استفاده از آب بندها يا همان واتر استاپ ها می […]