عایق رطوبتی نانو

عایق رطوبت نانو

عایق نانو: یکی از جدید ترین روش های عایق کاری، عایق رطوبتی نانو است. عایق رطوبتی نانو در انواع سطوح مانند استخر، پشت بام، دیوارهای جانبی، چاله آسانسور، سرویس بهداشتی و غیره مورد استفاده قرار می گیرد. عایق رطوبتی نانو می تواند جایگزین مناسبی به جای قیرگونی و ایزوگام باشد و به جای روش های […]