روان کننده دیرگیر بتن

روان کننده بتن آرکا

روان کننده دیرگیر بتن ARKAFLOW UHP بر پایه کربوکسیلات اتر با خواص روان کنندگی بالا و افزایش مقاومت ابر روان کننده دیرگیر : ابر روان کننده دیرگیر بتن ARKAFLOW UHP جهـت توليـد بتـن هـاى بسیار توانمنـد و بسـيار روان طراحـى و توليـد شـده و در جايـى كـه انتظـار حفـظ كارايـى طولانـى مـدت بتـن، كسـب مقاومـت […]

روان کننده بتن

فوق روان کننده بتن ARKAFLOW SP-301 براى توليد بتن هاى روان روان کننده بتن ARKAFLOW SP-301 كاهنــده شــديد آب بــر پايــه پلــى نفتاليــن مــى باشــد كــه بــا كاهــش قابــل ملاحظــه آب بتــن باعــث افزايــش چشـمگير مقاومـت آن، بخصـوص در سـنين اوليـه مـى شـود. ايـن افزودنـى بـا پخـش ذرات سـيمان و جلوگيـرى از تـوده شــدن مجــدد […]

افزودنى کندگیر کننده

افزودنى کندگیر کننده ARKAFLOW R بـه منظـور ایجـاد کنـدگیـرى و تاخیـر در گیـرش اولیـه و نهایـى انـواع بتـن و مـلات هـاى پایـه سـیمانى بـه کار مـى رود. اسـتفاده از کنـدگیـر کننـده باعـث تاخیـر در کسـب مقاومـت هـاى کوتـاه مـدت مـى شـود ولـى تاثیر منفى در مقاومت هاى دراز مدت بتن ندارد. کاربرد و موارد استفاده […]

ابر روان کننده بتن

ابر روان کننده بتن ARKAFLOW HP-601 بر پایه کربوکسیلات اتر با خواص روان کننده بالا و افزایش مقاومت ابر روان کننده بتن ARKAFLOW HP-601 از نسل سوم بر پایه تکنولوژی پلی کربوکسیلات اتر می باشد. این فرآورده برای ساخت بتن با بیشترین کاهش نسبت آب به سیمان و کسب مقاومت نهایی بالا در سنین اولیه […]

الیاف پلی پروپیلن بتن

الیاف پلی پروپیلن بتن

الیاف پلی پروپیلن چیست؟ الیاف پلی پروپیلن بتن FIBRES PP به عنوان افزودنی جهت تقویت و مسلح کردن بتن و مخلوط های سیمانی و گچی می باشد. مصرف این نوع الیاف باعث افزایش مقاومت خمشی، کششی، برشی و سایشی می شود. الیاف پلی پروپیلن هنگام مخلوط شدن باعث ته نشین شدن و افزایش وزن بتن […]

ملات اپوكسى

ملات اپوكسى چیست؟ ملات اپوكسى ARKABOND EP ملاتى خميرى و بر پايه اپوكسى غير حلالى است كه به صورت دو جزئى تهيه شده و براى تعمير سطوح بتنى، نصب قطعات بتنى و بتن به غير بتن قابل استفاده مى باشد. اين ملات جهت نصب كاشى يا آجر هاى ضد اسيد كاربرد دارد و شعله ور […]

ملات ترمیمی پایه سیمانی

ملات ترمیمی پایه سیمانی با الياف (ARKABOND CM-310) ملات ترمیمی پودرى غير انقباضی و با الياف پلى پروپيلن است كه با افزودن آب تبديل به ملات ترمیمی آماده استفاده براى ترمیم سطوح سيمانى، بستر سازى و ترميم شكستگى ها و سطوح متخلخل بتن مى شود و در صورتى كه با مقدار آب مناسب مخلوط شود […]

انواع درزگیر بتن

خصوصیات درزگیر

انواع درزگیر بتن و موارد استفاده از درزگیر بتن سازه های سنتی قبل، برای رسیدن آب به سطوح داخلی، از دیواره های توده ای و کانال های زهکشی برای جذب و زهکشی آب استفاده می کنند. در حالی که در ساخت و سازهای مدرن با استفاده از سیستم های دیوار سبک، صفحه باران، دیوار پرده […]

الیاف بتن

الیاف بتن

انواع الیاف بتن انواع مختلفی از الیاف بتن وجود دارند که به بتن، چه در حالت تازه (سخت نشده) و چه در حال اجرا اضافه می شوند تا خواص آن را بهبود بخشند، الیاف اصلی مورد استفاده در الیاف بتن، فولاد، پلی پروپیلن و شیشه است. جزئیات خصوصیات و مزیت الیاف بتن بتن الیافی فولادی […]

دیرگیر کننده بتن

دیرگیر کننده بتن

دیرگیر کننده بتن دیرگیر کننده بتن به طور کلی در شرایط آب و هوای گرم برای مقابله با سخت شدن سریع به دلیل درجه حرارت بالا استفاده می شوند ، بنابراین زمان اختلاط و حمل را مطلوب میکنند. همچنین دیرگیر کننده بتن آرکا به عنوان کاهنده آب عمل می کند. دیرگیر بتن آرکا برای به […]