phone icon

89 211 263 021

log arka

ملات ترمیمی

ARKABOND CM-310 ملات ترمیمی پایه سیمانی با الياف download icon

ARKABOND EP ملات اپوكسى با مقاومت زياد ويژه          download icon

یک از مهمترین مشکلات ترمیمی و بازسازی سازه های بتنی، عدم سازگاری ملات ترمیمی و بتن می باشد. از مهمترین عوامل در انتخاب مواد ترمیمی مناسب برای بتن آسیب دیده، حصول پیوستگی بین مواد ترمیمی و بتن می باشد، این پیوستگی باعث می شود که عضو ترمیم شده و بتن یکپارچه شده و در قسمت ترمیم شده دارای ضعف نباشد. خواص زیر برای سازگاری بین مصالح ترمیمی و بتن حائظ اهمیت می باشد

۱ – مدول الاسیسیته
۲ – جمع شدگی (افت)
۳ – خزش
۴ -ضریب حرارتی و…….

ملات تعمیراتی

سازگاری میان بتن پایه و بتن ترمیمی از نظر مدول الاستیسیته بسیار حائز اهمیت می باشد، در صورت بی توجهی به این موضوع، بعد از بارگذاری عضو ترمیم شده، به علت کرنش های متفاوتی که در ملات های ترمیمی و بتن پایه به وجود می آید، یا ماده ترمیمی خرد می شود و یا از عضو بتنی جدا می شود که در دو حالت یکپارچگی مورد نظر به هیچ وجه حفظ نمی گردد.

انواع مواد ترمیمی

۱ -ملات های سیمانی
ملات سیمانی با مواد افزودنی مانند میکروسیلیس، الیاف و….
ملات سیمانی اصلاح شده با پلیمر
۲ – رزین های پلیمری

پارامتر های مهم انتخاب مصالح ترمیمی

۱ – اندازه وشکل وصله های ترمیمی
۲ – وجود آرماتور در محل
۳ – تغیرات دما ورطوبت
۴ – بارهای ضربه ای،مداوم ودوره ای

ملات های ترمیمی با پایه سیمانی

ملات سیمانی به عنوان ماده ترمیمی از مزایایی مانند کم هزینه بودن ومشابه بودن ظاهر ملات سیمانی وضریب حرارتی با بتن برخوردار می باشد.مواد ترمیمی با پایه سیمانی به طور کلی از سیمان در تیپ های مختلف وسنگدانه های ریز تشکیل شده است.نسبت سیمان به ماسه یک به دو تا یک به سه انتخاب می شود.

ملات سیمانی حاوی مواد افزودنی

میتوان برای بهبود خواص ملات مواد افزودنی (مانند روان کننده ها، پوزلان ها، الیاف و ….) بدان اضافه نمود که باعث بهبود خاصیت ملات در دو حالت شل و سفت شده می گردد.

الف: بهبود خواص ملات در حالت شل

  • بالا رفتن کارایی بدون افزایش آب
  • کند یا تند کردن زمان گیرش اولیه
  • کاهش افت یا ایجاد انبساط ملات
  • کاهش افت اسلامپ

ب: بهبود خواص ملات سفت شده

  • کاهش نفوذ پذیری
  • تسریع در کسب مقاومت در سنین اولیه
  • افزایش مقاومت ومدول الاسیسیته
  • بهبود مقاومت بتن در مقابل ضربه

بتن و ملات ترمیمی حاوی الیاف

انواع الیاف مورد استفاده در بتن یا ملات های ترمیمی عبارتند از: آزبست، کتان، شیشه، پلی اتیلن،پلی پرو پیلن و …

ویژگی ها:

۱ – مقاومت در مقابل سایش،هوازدگی،تورق،تنش های خستگی،ضربه
۲ – کاهش ترک وجلوگیری از باز شدن ترک ها
۳ – زیاد شدن ظرفیت تغییر شکل نسبی
۴ – مقاومت کششی وبرشی زیاد

ملات سیمانی اصلاح شده با پلیمر یا لاتکس

استفاده از پلیمرها در بتن یا ملات از زمان های قدیم متداول بوده است.پلیمر های طبیعی که همان مواد آلی موجود در طبیعت می باشند در شرایط محیطی متفاوت از نظر تر کیب پایدار می مانند.متداول ترین نوع پلیمر طبیعی در بتن و ملات ، قیر طبیعی بود که به منظور آب بندی استفاده می شد .

انواع لاتکس های پلیمری:

۱ -استات پلی وینیل
۲ -بوتادین استرین
۳ – اکریلیک ها